Předoperační vyšetření

Pro hladký průběh předoperačního vyšetření doporučujeme objednat se na toto vyšetření co nejdříve. Po obdržení termínu operace - většinou se jedná o plánované výkony, ne akutní. Bez předchozího objednání nejsme schopni garantovat, že stihneme toto vyšetření včas provést.

Pro vyšetření si vezměte, prosím, s sebou požadavky na předoperační vyšetření od indikujícího pracoviště.

Počítejte s tím, že předoperační vyšetření vyžaduje zpravidla odběr krve na lačno, vyšetření moče a často další doplňující vyšetření.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, která by měla vést k oboustranné spokojenosti.

Pracovně lékařské prohlídky

Pro provedení pracovně lékařské prohlídky je zapotřebí:

- řádně vyplněná žádost o provedení prohlídky od zaměstnavatele splňující podmínky Vyhlášky 79/2013- především § 15

- výpis z dokumentace od registrující praktického lékaře

- objednat si termín prohlídky předem telefonicky nebo osobně za účelem odstranění zbytečného čekání- bez předchozího objednání nejsme schopni zaručit provedení prohlídky

Děkujeme za pochopení