CENÍK PRO ROK 2018

Očkování proti žloutence B (Engerix B)850
Očkování proti klíšťovému zápalu mozkových blan (FSME IMMUN)890
Očkování proti klíšťovému zápalu mozkových blan (ENCEPUR)790
Očkování proti žloutence A +B (Twinrix adult)1625
Očkování proti žloutence A (Havrix adult)1250
Očkování proti žloutence A (VAQTA)1250
Boostrix - kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému kašli790
Očkování proti pneumokoku (PREVENAR 13)1510
Očkování proti pneumokoku (PNEUMO 23)610
Vstupní, výstupní prohlídka pracovně lékařská600
Periodická prohlídka pracovně lékařská kat. 1, 2500
Periodická prohlídka pracovně lékařská kat. 3, 4600
Mimořádná prohlídka pracovně lékařská500
Žádost o řidičský průkaz 500
Žádost o řidičský průkaz-student300
Žádost o řidičský průkaz- věk 65+300
Vyšetření před nástupem specializačních kurzů (svářeč, vazač, jeřábník, atd.)500
Prohlídka – topič, elektrikář, svářeč (svářečský průkaz), řidič referentského vozidla, zaměstnanec konající noční práci500
Předoperační vyšetření na vlastní žádost500
Vyšetření a potvrzení k povolení pro nošení střelné zbraně500
Potravinářský průkaz, zdravotní průkaz250
Vypracování výše bolestného, zpráva pro pojišťovnu (podle složitosti)Od 200
Výpis o zdravotním stavu pro pojišťovnu400
Výpis ze zdravotní dokumentace200
Vyšetření pro sportovní činnost zájmovou200
Potvrzení před nástupem brigády (studenti)200
Potvrzení na vlastní žádost (byt, telefon, zdrav. stav, PÚ)500
Vyšetření pro práci v zahraničí500
Zpráva o zdravotním stavu pro soud a policii300
Účast lékaře při jednání v obecném zájmu za 1 hod500
Injekce do svalu100
Injekce do žíly120
Bioptronová lampa - 1 minuta1

CENÍK PRO ROK 2018